Notice for TY BA/ TY B.Com./ TY BAF/ TY BBI/TY BMS/TY BSC-IT/ MA(II)/ M.Com.(II)/ MSc-IT(II)

Notice for TY BA/ TY B.Com./ TY BAF/ TY BBI/TY BMS/TY BSC-IT/ MA(II)/ M.Com.(II)/ MSc-IT(II)

Students kindly note the following schedule of University examination:

Sr. No.ExamExam Date
A)Practical exams Viva-Voce15.09.2020 to 30.09.2020
B)Backlog ATKT examination (Semester 1 to 5)25.09.2020 to 30.09.2020
C)Regular Semester 6 ( UG) & Semester -4 (PG) Exams01.10.2020 to 17.10.2020

Note:

  1. Exams will be online only (No need to come to the college)
  2. Exam will be for 50 marks.
  3. There will be 25 MCQ s
  4. Examination duration will be 01 hours only.
  5. Kindly contact your mentor Teachers.

Helpline Number:
7767811134/ 7767811194

परीक्षा संबंधी महत्वाची सूचना

मुंबई विद्यापीठाच्या सर्व पदवी तृतीय वर्ष (सत्र सहा) आणि पदव्युत्तर
(सत्र चार) च्या परीक्षेसंबंधी महत्त्वाची सूचना
वेळापत्रक :

Sr. No.परीक्षापरीक्षेची तारीख
A)सर्व प्रात्यक्षिक/ मौखिक परीक्षा 15.09.2020 ते 30.09.2020
B)ए. टी. के. टी. (सत्र 1 ते 5)25.09.2020 ते 30.09.2020
C)नियमित सत्र-6 (पदवी) सत्र- 4 (पदव्युत्तर)01.10.2020 ते 17.10.2020

नोंद:

  1. परीक्षा पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने होईल. ( यासाठी महाविद्यालयात येऊ नये.)
  2. परीक्षा 50 गुणांची असेल.
  3. परीक्षेत 25 प्रश्नांची बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका असेल.
  4. परीक्षा एक तासाची असेल.
  5. अधिक माहितीसाठी आपल्या वर्गशिक्षकांशी संपर्क साधावा.

याबाबत हेल्पलाइन:
7767811134 / 7767811194